Usaldust väärt!
Get Adobe Flash player
Kirjalik tõlge 
 • Tõlketööde pikkuse arvestamine
  Eestis on standardlehekülje pikkus 1800 tähemärki. Microsoft Wordis saab lehekülgede arvu kõige lihtsamat määrata (Tools > Word Count > Characters with spaces), see arv jagage 1800-ga ja ongi olemas maht standardlehekülgedes
 • Tõlketööde hinna arvestamine
  Reeglina arvestatakse hinda valmis tõlke alusel. Tihtipeale on valmis tõlge pikem kui algtekst.
 • Tekstide toimetamine ja keeleline korrektuur
  Keelelise korrektuuri käigus ei tehta sisulisi või stiilialaseid muudatusi, vaid kontrollitakse teksti vastavust kõikidele õigekeelsusnõuetele. Samuti parandatakse trüki-, keele- ja kirjavead.
  Tekstide toimetamise käigus võrreldakse tõlget algtekstiga ja parandatakse kõik tekstis esinevad fakti-, sisu- ja keelevead, järgides teksti ladususe põhimõtet ja loogilist ülesehitust.
  Väljastusülevaatus sisaldab toimetatud tekstide lõplikku viimistlust, mille käigus parandatakse toimetamise ja küljendamise käigus tekstidesse sattuda võinud näpuvead.
  Kirjalikke tõlketöid teevad oma valdkonda hästi tundvad asjatundjad ning enne kliendile esitamist läbib tõlketekst väljastusülevaatuse. Kui klient soovib, siis kujundame tõlke koos piltide, skeemide, joonistega, nii, nagu need olid esitatud originaalküljenduses.
  Tavaline kirjalike tööde tõlketempo on 4-6 tinglehekülge päevas. Vajadusel teeme ka kiirtöid. kuid piiratud aja tõttu ei ole alati võimalik tagada tõlke kvaliteedi igakülgset kontrollimist.
Suuline tõlge 
 • Võimalik tellida sosintõlget, sünkroontõlget ja järeltõlget. Küsi hinnapakkumist!
Küljendamine
 • Küljendamine on teksti ja graafika paigutamine ning vormindamine. Meile ei ole oluline, kas algmaterjal antakse meile töösse paberil või  näiteks PDF-failina.
  Vastavalt kliendi soovile saab ta tõlkematerjali tagasi täpselt niisugusena, nagu ta originaali esitas, s.t kõikide algmaterjalis esinevate piltide, skeemide, tabelite ja joonistega.